Wytrzymałość  chemiczna

1. TABELA WYTRZYMAŁOŚCI CHEMICZNEJ

1.1. Oznaczenia używane w tabeli

Nie należy zapominać, iż odporność rękawicy zależy od takich czynników jak kompozycja substancji chemicznej, jej temperatura, stężenie, grubość rękawicy, czas zanurzenia, itp. Zaleca się, a wręcz powinno być uczynione przeprowadzenie wstępnej próby, pozwalającej ocenić czy dana rękawica jest odpowiednia dla rzeczywistych warunków jej użytkowania. W żadnym razie klient nie powinien się sugerować tą tabelą przy doborze do użytkowania.